Аргоритъм за действие при случай на COVID19 в образователна институция

Алгоритъм за действие при случай на COVID-19 в образователна институция Уважаеми родители, Във връзка с  Насоки за работа на детските градини в условията на COVID-19 през

Промяна в отсъствията на децата от подготвителните групи

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Наредба за изменение и допълнение