Документи при постъпване в детската градина и възобновяване на посещенията

Уважаеми родители, С пожелание за успешна нова учебна година обръщаме Вашето внимание към следното: В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държаве