Промяна в отсъствията на децата от подготвителните групи

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Наредба за изменение и допълнение