Съобщение

Фейсбук групата на ДГ 81 ЛИЛИЯ не е актуална и не се подържа от детската градина. Информация която си публикува там е неточна. Всеки, който търси информация да използ

Отсъствия на децата от подготвителните групи по време на усложнена епидемична обстановка

В брой: 95, от дата 6.11.2020 г. на Държавен вестник е публикувано изменение на Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование МИНИСТЕРСТВО НА