ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ДГ № 81 „ЛИЛИЯ“

ДЕТСКА ГРАДИНА №81 „ЛИЛИЯ“ гр. София, ул.“Одрин“ №62, тел./факс:02/829-12-99; email: odz81@abv.bg ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОС

Съобщение

Фейсбук групата на ДГ 81 ЛИЛИЯ не е актуална и не се подържа от детската градина. Информация която си публикува там е неточна. Всеки, който търси информация да използ