ДЕТСКА ГРАДИНА No81 „ЛИЛИЯ” ГРАД СОФИЯ, РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ

УТВЪРДИЛ:
Е. РАЙЧЕВА-ДИРЕКТОР

ДНЕВЕН РЕЖИМ

07:00– ПРИЕМ НА ДЕЦАТА
08:10 – ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 08:30 – ЗАКУСКА
09:00 ОСНОВНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
10:00 ЗАКУСКА ПЛОД
10:15 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

11:30– ОБЯД
13:00 – СЪН
15:30- СЛЕДОБЕДНА ЗАКУСКА
16:00 – ОСНОВНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
17:00 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ