ДНЕВЕН РЕЖИМ В ДГ № 81 „ЛИЛИЯ”

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

  7:00 ч. – ПРИЕМ НА ДЕЦАТА

  8:10 ч. – ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

  8:30 ч. – ЗАКУСКА

  9:00 ч. – ОСНОВНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

10:00 ч. – ПЛОД

10:15 ч. – ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

11:30 ч. – ОБЯД

12:30 ч. – СЪН

15:30 ч. – СЛЕДОБЕДНА ЗАКУСКА

16:00 ч. – ОСНОВНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

17:00 ч. – ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ