Преподаватели

 1. Анастасия Шалева
 2. Анелия Матеева
 3. Василка Карагьозова
 4. Венета Чолакова
 5. Весела Иванова
 6. Галина Стоилова
 7. Димитрина Модева
 8. Елена Водева
 9. Емилия Маринова
 10. Ирина Инкьова
 11. Йорданка Григорова
 12. Мария Мирчева
 13. Наталия Веселинова
 14. Николина Иванова
 15. Светлана Асенова
 16. Снежана Станоева
 17. Станка Германова