Директор: Радинка Илиева

Преподаватели:

 1. Анастасия Шалева
 2. Антония Петрова
 3. Ваня Георгиева
 4. Василка Карагьозова
 5. Венета Чолакова
 6. Димитрина Модева
 7. Елена Водева – Музикален педагог
 8. Залина Стоянова
 9. Ирина Инкьова
 10. Йорданка Григорова
 11. Катя Петкова
 12. Лилия Ивайлова
 13. Мария Щерева
 14. Маруся Мнеева
 15. Светлана Асенова
 16. Лина Василева
 17. Наталия Веселинова