Детска ясла А „Звездичка”

Групата е изцяло обновена след основен ремонт.

 • Медицинска сестра – Й. Костова и В. Велкова
 • Помощник възпитатели – Кремена Байчева и Петя Сертова

Детайли

dsc_9622Децата посещават театрални представления в прекрасния музикален салон и играят на двора под всеотдайния поглед и грижи на своите медицински сестри и помощник възпитателки. Храната се приготвя в кухнята на детската градина от пресни хранителни продукти, с качество според стандартите по Наредба №9 и  Наредба №6 на МЗ.

Възраст
18 - 36 месеца
Деца
20 деца

Детска ясла Б „Смърфовете”

Групата е след основен ремонт.

 • Медицинска сестра – Стефка Лазарова и Катя Стоянова
 • Помощник възпитатели – Румяна Георгиева  и Марияна Петкушева

Детайли

Децата посещават театрални представления в прекрасния музикален салон и играят на двора под всеотдайния поглед и грижи на своите медицински сестри и помощник възпитателки. Храната се приготвя в кухнята на детската градина от пресни хранителни продукти, с качество според стандартите по Наредба №9 и  Наредба №6 на МЗ.

Възраст
12 - 36 месеца
Деца
20 деца

Втора А група „Мики Маус”

„Мики Маус” се състои от 29 деца,  за които се грижат двама старши учители Станка Германова и Анастасия Шалева и помощник възпитател Тодорка Борисова.

Педагогически състав:

 • Станка Германова – старши учител
 • Анастасия Шалева- старши учител
 • Помощник възпитател – Тодорка Борисова

Детайли

Опитват емоционално да свържат желанията си с възможностите на другите за осигуряването им.

Разбират функциите и предназначението на предмети, които ползваТ ежедневно.

Декорират свободно, като използват стилизирани образи.

slide3

Групата е сформирана на 15 септември 2016 година. Децата  усвояват навици за самообслужване, социални умения, участват в допълнителни педагогически занимания по плуване, футбол, английски език, йога, приложни изкуства и народни и модерни танци. Децата посещават театрални постановки, участват в излети, в общи тържества на детската градина, изложби на детско творчество. Храната се приготвя в кухнята на детската градина от пресни хранителни продукти.

Възраст
4 - 5 години
Деца
29 деца

Втора Б група „Дъга“

Втора Б група се състои от 30 деца за които се грижат двама старши учители и помощник възпитател.

Педагогически екип:

 • Старши учител Анелия Матеева
 • Старши учител Василка Карагьозова
 • Помощник възпитател Диана Маринова

Детайли

Групата е сформирана на 15 септември 2016 година. Децата постепенно  усвояват навици за самообслужване, игри и правила. Храната се приготвя в кухнята на детската градина от пресни хранителни продукти.

Възраст
5-6 години
Деца
26 деца

Трета А група „Маргаритка“

Трета А група група се състои от 24 деца за които се грижат двама старши учители и помощник възпитател.

Педагогически екип:

 • Старши учител Светлана Асенова
 •  Учител Весела Иванова
 • Помощник възпитател – Елена Иванова/Весела Петрова

Детайли

Групата е сформирана на 15 септември 2016 година. Децата постепенно  усвояват навици за самообслужване, игри и правила. Храната се приготвя в кухнята на детската градина от пресни хранителни продукти.

Възраст
5-6 години
Деца
27 деца

Трета Б група „Слънчице“

Трета В група се състои от 25 деца,  за които двама старши учители и помощник възпитател.

Педагогически екип:

 • Старши учител Галина Стоилова
 • Старши учител – Снежана Станоева
 • Помощник възпитател – Юлия Василева

Детайли

Групата е сформирана на 15 септември 2016 година. Децата постепенно  усвояват навици за самообслужване, игри и правила. Храната се приготвя в кухнята на детската градина от пресни хранителни продукти.

Възраст
5-6 години
Деца
27 деца

Първа А група „Пчеличка“

Първа А група се състои от 29 деца. Групата е сформирана на 15 септември 2017 година. Децата са посещавали яслена група „Звездичка“.

Педагогически екип:

 • Старши учител Емилия Маринова
 • Старши учител Ирина Инкьова
 • Помощник възпитател Моника Симеонова

Детайли

Децата  усвояват навици за обучение чрез игра, социални умения, участват в допълнителни педагогически занимания по плуване, футбол, английски език, йога, приложни изкуства и народни и модерни танци. Децата посещават театралнип постановки, участват в излети, в общи тържества на детската градина, изложби на детско творчество. Децата участват в ски училище, екскурзии и изнесено обучение.

 

Възраст
6-7 години
Деца
24 деца

Първа Б група „Усмивка“

Първа Б група се състои от 29 деца. Групата е сформирана на 15 септември 2017 година. Децата са посещавали яслена група „Смърфовете“.

Педагогически екип:

 • Главен учител Наталия Веселинова
 • Старши учител Николина Иванова
 • Помощник възпитател Владимира Грозева

Детайли

Вземат участие в игри и играят с радост и удоволствие. Различават сградите на дома и на детската градина. Споделят играчки и пособия с децата. Назовават игрови средства, роли и правила. Познават средства за хигиена и начини на използването им.

Възраст
6-7 години
Деца
23 деца

Първа  В група „Веселушко“

Първа В  група се състои от 25  деца. Децата усвояват навици за самообслужване, формират социални умения, играят. Групата ще  се сформира на 15 септември 2018 година.

Децата са новоприети за детската градина и само част от тях са посещавали детска ясла  в други детски заведения.

Педагогически екип:

 • Старши учител Йорданка Григорова
 • Старши учител Мария Мирчева
 • Помощник възпитател Маргарита Господинова

Детайли

Децата  усвояват навици за самообслужване, социални умения, участват в допълнителни педагогически занимания по плуване, футбол, английски език, йога, приложни изкуства и народни и модерни танци. Децата посещават театрални постановки, участват в излети, в общи тържества на детската градина, изложби на детско творчество.
Възраст
3-4 години
Деца
26 деца

Четвърта  група „Мечо Пух“

Четвърта  група се състои от 28 деца.

Децата се учат да взаимодействат с възрастни и връстници, като отчитат настроението им и свързват това настроение с причини, които го пораждат. Изразяват собствените си мисли ясно и конкретно, вземат предвид идеите на другите. Избират игрови действия съобразно особеностите на играчките, предметите за игра и игровата ситуация.

Педагогически екип:

 • Старши учител Галина Стоилова
 • Старши учител Снежана Станоева
 • Помощник възпитател Надя Желязкова

Детайли

Възраст
3-4 години
Деца
27 деца