Ясла А „Звездичка”

Групата е изцяло обновена след основен ремонт.

 • Медицинска сестра – Мариела Чавдарова и Берсим Тасим
 • Помощник възпитатели – Кремена Касим и Гергана Кръстева

Детайли

dsc_9622Децата посещават театрални представления в прекрасния музикален салон и играят на двора под всеотдайния поглед и грижи на своите медицински сестри и помощник възпитателки. Храната се приготвя в кухнята на детската градина от пресни хранителни продукти, с качество според стандартите по Наредба №9 и  Наредба №6 на МЗ.

Възраст
2 - 3 години
Деца
20 деца

Ясла Б „Смърфовете”

Групата е след основен ремонт.

 • Медицинска сестра – Диана Бокова и Атанаска Тосева
 • Помощник възпитатели –  Силвия Стоянова

Детайли

Децата посещават театрални представления в прекрасния музикален салон и играят на двора под всеотдайния поглед и грижи на своите медицински сестри и помощник възпитателки. Храната се приготвя в кухнята на детската градина от пресни хранителни продукти, с качество според стандартите по Наредба №9 и  Наредба №6 на МЗ.

Възраст
2 - 3 години
Деца
20 деца

Първа А група „Пчеличка”

Група „Пчеличка” се състои от 27 деца,  за които се грижат  старши учител Ирина Инкьова-Михайлова и учител Антониа Петрова с помощник възпитател Виктория Делийска.

Педагогически състав:

 • Светлана Асенов – старши учител
 • Антониа Петрова – учител
 • Помощник възпитател – Румяна Георгиева

Детайли

Децата от подготвителна група „Пчеличка“ се подготвят за първи клас.

slide3

Групата е сформирана на 15 септември 2018 година. Децата  усвояват навици за самообслужване, социални умения, участват в допълнителни педагогически занимания по плуване, футбол и танци на народите.   Храната се приготвя в кухнята на детската градина от пресни хранителни продукти.

Възраст
6-7 години
Деца
29 деца

Първа В група „Усмивка“ – вариант

Четвърта Б група „Усмивка“ се състои от 29 деца, за които се грижат двама старши учители и помощник възпитател.

Педагогически екип:

 • Главен учител – Наталия Пушевска
 • Учител – Маруся Мнеева
 • Помощник възпитател – Теодора Георгиева

Детайли

Групата е сформирана на 15 септември 2018 година. Децата  усвояват навици за самообслужване, социални умения, участват в допълнителни педагогически занимания по плуване, футбол и танци на народите.  Храната се приготвя в кухнята на детската градина от пресни хранителни продукти.

Възраст
6-7 години
Деца
26 деца

Първа Б  група „Веселушко“

Четвърта В група „Веселушко“ се състои от 26 деца, за които се грижат двама учители и помощник възпитател.

Педагогически екип:

 • Учител – Йорданка Григорова
 • Учител – Мария Щерева
 • Помощник възпитател – Жени Йончева

Детайли

Групата е сформирана на 15 септември 2018 година. Децата се подготвят за първи клас. Храната се приготвя в кухнята на детската градина от пресни хранителни продукти.

Възраст
3-4 години
Деца
27 деца

Втора А група „Мики Маус“

Първа А  група „Мики Маус“ се състои от 26 деца,  за които се грижат двама учители и помощник възпитател.

Педагогически екип:

 • Учител – Лина Василева
 • Старши учител – Анастасия Шалева
 • Помощник възпитател – Антоанета Андреева

Детайли

Групата е сформирана на 15 септември 2020 година. Децата постепенно  усвояват навици за самообслужване, игри и правила. Храната се приготвя в кухнята на детската градина от пресни хранителни продукти.

Възраст
3-4 години
Деца
27 деца

                                            Втора Б група  „Дъга“

Първа Б група „Дъга“ се състои от 26 деца. Групата е сформирана на 15 септември 2020 година.

Педагогически екип:

 • Старши учител – Василка Карагьозова
 • Учител – Катя Петкова
 • Помощник възпитател –  Диана Маринова

Детайли

Децата  усвояват умения и навици за самообслужване, социални умения, участват в допълнителни педагогически занимания по плуване, футбол, танци на народите.  

 

Възраст
5-6 години
Деца
24 деца

                          Трета А група  „Маргаритка“

Втора А група „Маргаритка“  се състои от 26 деца. Групата е сформирана на 15 септември 2019 година.

Педагогически екип:

 • Учител – Залина Стоянова
 • Учител – Лилия Ивайлова
 • Помощник възпитател – Марияна Петкушева

Детайли

Вземат участие в игри и играят с радост и удоволствие. Различават сградите на дома и на детската градина. Споделят играчки и пособия с децата. Назовават игрови средства, роли и правила. Познават средства за хигиена и начини на използването им.

Възраст
5-6 години
Деца
23 деца

                                    Трета Б група „Слънчице“

Втора Б  група „Слънчице“ се състои от 26  деца. Децата усвояват навици за самообслужване, формират социални умения, играят. Групата е  сформирана на 15 септември 2019 година.

Педагогически екип:

 • Старши учител – Ирина Инкьова
 • Старши учител – Вяня Георгиева
 • Помощник възпитател  – Юлия Василева

Детайли

Децата  усвояват навици за самообслужване, социални умения, участват в допълнителни педагогически занимания по плуване, футбол  и танци на  народите.
Възраст
5-6 години
Деца
26 деца

                                   Четвърта група „Мечо Пух“

Втора  група се състои от 27 деца.

Децата се учат да взаимодействат с възрастни и връстници, като отчитат настроението им и свързват това настроение с причини, които го пораждат. Изразяват собствените си мисли ясно и конкретно, вземат предвид идеите на другите. Избират игрови действия съобразно особеностите на играчките, предметите за игра и игровата ситуация.

Педагогически екип:

 • Старши учител – Венета Чолакова
 • Старши учител – Димитрина Модева
 • Помощник възпитател – Весела Петрова

Детайли

Възраст
4-5 години
Деца
27 деца