Author Archives: Елена Райчева

Отсъствия на децата от подготвителните групи по време на усложнена епидемична обстановка

В брой: 95, от дата 6.11.2020 г. на Държавен вестник е публикувано изменение на Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование МИНИСТЕРСТВО НА

Аргоритъм за действие при случай на COVID19 в образователна институция

Алгоритъм за действие при случай на COVID-19 в образователна институция Уважаеми родители, Във връзка с  Насоки за работа на детските градини в условията на COVID-19 през

Промяна в отсъствията на децата от подготвителните групи

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Наредба за изменение и допълнение