Алгоритъм за действие при случай на COVID-19 в образователна институция

Уважаеми родители,
Във връзка с  Насоки за работа на детските градини в условията на COVID-19 през учебната 2020/2021 година и указания и заповеди на МЗ и Столичната РЗИ, както и установени случаи родители на деца, посещаващи детската градина, Ви информираме за следното:
– при установен случай на служител на детската градина се поставя под карантина групата и контактните лица от първа линия;
– при установен случай на родител на дете, семейството остава под карантина, а персоналът и децата в съответната група са контактни от втора линия, което не налага карантинирането им;
– тестването на контактни лица от първа линия става само по препоръка на личен лекар или Столичната РЗИ;

Приложение: Алгоритъм за действие последен вариант

https://www.sofia.bg/documents/20182/8243533/2020-10-23-%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8A%D0%BC+-+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82+%281%29.pdf/4803745c-e87e-4047-a8f8-e278b0e1aa0d?fbclid=IwAR1xjgzPzP8PraMcGZCQxiD4C49mElK5iZCgIOiaKQsX1YEPU-T-_d1fRYM