УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА, ВИ МОЛИМ ДА ИЗПРАТИТЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ДО ДИРЕКТОРА ЗА  ДЕЙНОСТИТЕ, В КОИТО ЖЕЛАЕТЕ ДА УЧАСТВА ВАШЕТО ДЕТЕ. СРОК:14.10.2020Г.

Образец:

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ ………………………………………………………………………. РОДИТЕЛ НА …………………….

……………………………………..ОТ ……………………………. ГРУПА

ЗАЯВЯВАМ ЖЕЛАНИЕТО СИ ДЕТЕТО МИ ДА УЧАСТВА В СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:……………………………………………………………………………………………

 

ДАТА: ………………………………..                                                                 РОДИТЕЛ: ………………………………..

 

 

СТАРТИРАМЕ ДЕЙНОСТИТЕ  ПЛУВАНЕ, ФУТБОЛ И ТАНЦИ.

ЕЛЕКТРОННИЯТ АДРЕС Е: odz81lilia@abv.bg