Аргоритъм за действие при случай на COVID19 в образователна институция

Алгоритъм за действие при случай на COVID-19 в образователна институция Уважаеми родители, Във връзка с  Насоки за работа на детските градини в условията на COVID-19 през