Отсъствия на децата от подготвителните групи по време на усложнена епидемична обстановка

В брой: 95, от дата 6.11.2020 г. на Държавен вестник е публикувано изменение на Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование МИНИСТЕРСТВО НА