ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ДГ № 81 „ЛИЛИЯ“

ДЕТСКА ГРАДИНА №81 „ЛИЛИЯ“ гр. София, ул.“Одрин“ №62, тел./факс:02/829-12-99; email: odz81@abv.bg ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОС