Съобщение

Фейсбук групата на ДГ 81 ЛИЛИЯ не е актуална и не се подържа от детската градина. Информация която си публикува там е неточна. Всеки, който търси информация да използ