УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТАКСИТЕ ЗА МЕСЕЦ МАРТ И НЕПЛАТЕНИТЕ ТАКСИ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ ВИ УВЕДОМЯВАМЕ ЗА СЛЕДНОТО:

АКО ЖЕЛАЕТЕ, МОЖЕТЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ ТАКСАТА ПО БАНКОВ ПЪТ НА СЛЕДНАТА БАНКОВА СМЕТКА:

БАНКОВА СМЕТКА НА ДГ № 81 „ЛИЛИЯ“

ОБЩИНСКА БАНКА

IBAN: BG87SOMB 91303143118600

BIC: SOMBBGSF

 ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕТО: ТАКСА ДЕТСКА ГРАДИНА НА … /ИМЕТО НА ДЕТЕТО/.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛЖИМИТЕ СУМИ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ КАТО НАПИШИТЕ ПИСМО С ИМЕТО НА ДЕТЕТО ДО СЛЕДНАТА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:

jeliazkova_odz@abv.bg      –    КАСИЕР