Инна Бранева, психолог и психотерапевт

телефон: 0888 258 072

От 1998 г. работя с деца, лишени от родителска грижа /в ДМСГД, ДОВДЛРГ, ДДМУИ/. Обучавам и супервизирам екипи, работещи с деца в институции, училища, детски градини. От 2003 г. работя с деца /0-18 г./ и техните родители; с деца и юноши с проблеми в поведението; с деца с увреждания в дневни центрове и институции. Правя тренинги и обучения за деца и възрастни. Водя лекции и обучения за родители и професионалисти.

Консултант съм в сайт www.zadecata.com

Образование:
Нов Български Университет – 10.1992г. – 07.1999г. – Бакалавърска програма „Психология“.
Нов Български университет – 10.1999г. – 07.2001г. – Магистърска програма „Клинична психология – Психоаналитична преспектива“.
Фондация „Психотерапия 2000″ – официален обучител към Европейската Федерация по Психодрама и Групова Терапия /FEPTO/ – 03.1998г. – 02,2007г. – Психодрама – терапевт.

Работя с деца и възрастни от 12 години като психолог и психотерапевт.  Голяма част от обучението и опитът ми е в домове за деца и в дневни центрове за деца с увреждания. От 7 г. провеждам психологични консултации и работя психотерапевтично с деца /0-18 год./, възрастни и семейства. Имам 2 деца.
Да си родител не е лесно. Често близките и приятелите ни знаят повече от нас. Объркани в океана на информация, при среща с нови ситуации, въпроси, които детето ни задава пряко или с поведението си, при житейски кризи – можем да се почустваме изгубени, недостатъчно добри. Или просто да имаме нужда да обсъдим със страничен наблюдател какво се случва. Детето пораства, и с всеки изминат миг проявява все по-ярко своята неповторима индивидуалност. Изненадва ни, разсмива ни, понякога ни разплаква. На моменти се чувстваме безсилни, или се изгубваме в превода.

Ролята на психотерапевта е да предостави едно спокойно и обективно пространство, в което да можем да проектираме мислите, въпросите, учудванията, парадоксите, чувствата – вина, страх, тревожност, любов и смях. И отново да ги подредим. Понякога терапевтът става преводач между детето и неговото семейство; между двамата родители; между семейството и детската градина, училището, социума. Понякога се заявява по-сериозен проблем, и тогава терапевтът е спътник в търсенето на подходящите решения, стратегии, пътища за неговото решаване.